คุณ สามารถ add url ของโรงแรมของคุณได้ที่นี่เลยค่ะ
แต่ถ้านอกเหนือจากจังหวัดที่ทางเรากำหนดไว้ให้ กรุณา ส่งรายละเอียดมาที่ Contact us
เพิ่มรายชื่อโรงแรม  
ชื่อโรงแรม  
ชื่อ url  
  ตัวอย่าง : http://www.teawthai.com
เลือกภาค  
เลือกจังหวัด