อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (อุบลราชธานี)
ข้อมูลทั่วไป | แหล่งท่องเที่ยว | สถานที่ติดต่อและการเดินทาง | สิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

แดนตะวันออกสุดพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม

วันนี้ พระอาทิตย์ขึ้น เวลา 05.32 นาฬิกา

พระอาทิตย์ตก เวลา 18.17 นาฬิกา

วันพรุ่งนี้

พระอาทิตย์ขึ้น เวลา 05.32 นาฬิกา

พระอาทิตย์ตก เวลา 18.18 นาฬิกา

พระอาทิตย์ขึ้นและตก(Sun rise and set) คือ เวลาที่ขอบบนสุดของดวงอาทิตย์อยู่ที่เส้นขอบฟ้าที่เรียบไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยผู้สังเกตอยู่ที่ระดับน้ำทะเล

ดวงจันทร์ขึ้นและตก(Moon rise and Set)คือเวลาที่ขอบบนสุดของดวงจันทร์อยู่ที่เส้นขอบฟ้าที่เรียบไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยผู้สังเกตอยู่ที่ระดับน้ำทะเล

Twilight เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาดวงอาทิตย์ขี้นและเกิดขึ้นหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตก แบ่งได้ 3 ชนิด คือ nautical,twilight,civit twiligjtcและ astronomical twilight

แสงทอง (civil twilight)เริ่มต้นในตอนเช้าและสิ้นสุดในตอนเย็นเมื่อศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำกว่าแนวราบ 6 องศา

แสงเงิน (nautical twilight)เริ่มต้นในตอนเช้าและสิ้นสุดในตอนเย็นเมื่อศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำกว่าแนวราบ12 องศา

Astronomical twilight เริ่มต้นในตอนเช้าและสิ้นสุดในตอนเย็นเมื่อศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ทำมุมต่ำกว่าแนวราบ 18 องศา ระยะเวลาหลังสิ้นสุดจนถึงก่อนเริ่ม astronomical twilight เป็นเวลามืดสนิท

แสงเงิน

- เกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ 50 นาที

- สิ้นสุดหลังพระอาทิตย์ตกแล้วประมาณ 50 นาที

แสงทอง

- เกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ 25 นาที

- สิ้นสุดหลังพระอาทิตย์ตกแล้วประมาณ 25 นาที

หมายเหตุ

- ตอนเช้าแสงเงินจะเกิดก่อนแสงสีทอง และเกิดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

- ตอนเย็นหลังดวงอาทิตย์ตก แสงทองจะเกิดก่อนแสงเงิน

ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาติดต่อกันลักษณะสูงๆ ต่ำๆ สลับกันไปทั่วพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล แนวเขตด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศและติดกับประเทศลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตโดยตลอดความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นลานหิน รอบแนวเขตถัดจากฝั่งแม่น้ำโขงจะเป็นหน้าผาสูงชัน มีภูผาที่สำคัญได้แก่ ภูผาขาม ภูผาเมย ภูผาเจ็ก ภูผาสร้อย ภูย่าแพะ ภูชะนะได ภูผานาทาม ภูโลง ภูปัง ภูจันทร์แดง ภูหลวง ภูสมุย และภูกระบอ เป็นต้น อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยช้าง ห้วยภูโลง ห้วยฮุง ห้วยลาน ห้วยเพราะ ห้วยแยะ ห้วยกวย ห้วยกะอาก ห้วยใหญ่ ห้วยสูง และห้วยหละหลอย

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศของอุทยานแห่งชาติผาแต้มสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน–กันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม–กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม–พฤษภาคม อุณหภูมิในแต่ละฤดูแตกต่างกันอย่างมาก ในฤดูฝนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่บ่อยๆ ในฤดูหนาวอากาศเย็นและแห้งแล้ง ความชื้นในบรรยากาศมีน้อย ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ต้นไม้ใบหญ้าแห้ง

พืชพรรณและสัตว์ป่า

สภาพป่าโดยทั่วไปเป็น ป่าเต็งรัง เสียส่วนใหญ่ ตามพื้นที่มีหินโผล่ ลักษณะเป็นป่าโปร่งต้นไม้แคระแกร็น แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ และเหมือดต่างๆ พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่างๆ ข่อยหิน และยังมีไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามซอกลานหินทั่วไป เช่น หยาดน้ำค้าง แดงอุบล เอ็นอ้า เหลืองพิสมร กระดุมเงิน ตั้งไก่(หัวไก่โอก) มณีเทวา ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากกระจายทั่วพื้นที่ สภาพป่าจะเปลี่ยนเป็น ป่าดิบแล้ง ในบริเวณที่ราบลุ่มแถบริมห้วยหรือริมแม่น้ำ เนื่องจากมีความชุ่มชื้นพอประมาณตลอดปี นอกจาก นี้ ยังพบป่าสนสองใบที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ กระจัดกระจายในส่วนที่เป็นพื้นราบบนภูต่างๆ ทั่วพื้นที่

สัตว์ป่า ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ยังไม่พบ พบแต่ขนาดเล็กลงมา สัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไป เช่น อีเห็น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า อีเก้ง ชะมด บ่าง ในฤดูแล้งเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมาก จะพบเห็นสัตว์ประเภทหมูป่า เลียงผา ว่ายน้ำข้ามมาจากฝั่งประเทศลาวอยู่เสมอๆ เนื่องจากอาณาเขตบางส่วนอยู่ในลำน้ำโขงมีปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ มากมาย ได้แก่ ปลาบึก ปลาตะเพียน ปลาคลัง ปลาเทโพ ปลากรด ปลาตูนา ปลาหมอ ปลากาย ปลาแข้เป็นต้น นกนานาชนิดที่พบเห็น เช่น นกขุนทอง นกยูง เหยี่ยว อีกา นกขุนแผน นกกระเต็น เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน

แหล่งท่องเที่ยว

ผาแต้ม
เมื่อดูจากแม่น้ำโขง จะเห็นเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ ในบริเวณที่เป็นหน้าผา จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณโดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณ ที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยและในต่างประเทศ ลักษณะของภาพแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ภาพคนทำนา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิต และภาพตุ้ม (เครื่องมือจับปลาของชาวประมงริมโขง)
กิจกรรม - ชมประวัติศาสตร์ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ผาเจ็ก-ผาเมย
จากน้ำตกสร้อยสวรรค์เดินไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะพบทุ่งดอกไม้งามหลายแห่ง ผาเจ็ก-ผาเมย เป็นหน้าผาหินที่มีลักษณะเหมือนบริเวณผาแต้ม และปรากฏภาพเขียนสีโบราณเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าภาพเขียนจะมีจำนวนน้อยกว่าก็ตาม แต่ลักษณะภาพเขียนสีที่พบแตกต่างกัน ผู้สนใจเดินป่าจากน้ำตกสร้อยสวรรค์มาผาเจ็ก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง เนื่องจากเส้นทางไม่ชัดเจน
กิจกรรม - ชมประวัติศาสตร์ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ภูโลง
ได้มีการค้นพบโลงศพของมนุษย์อยู่ภายในซอกหิน ซึ่งไม่ถูกแดดไม่ถูกฝนอยู่บนภูโลง เข้าใจว่าเป็นโลงศพของมนุษย์สมัยก่อน ส่วนของกระดูกและสิ่งของภายในโลงหายไปก่อนที่จะค้นพบ ลักษณะของโลงใหญ่มาก ไม้ที่ใช้ทำโลงบางส่วนผุพังไปตามธรรมชาติ แต่ยังคงสภาพส่วนใหญ่อยู่
กิจกรรม - แค็มป์ปิ้ง - ชมประวัติศาสตร์ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ภูผาขาม ภูเขาหินทราย
ข้างบนเป็นลานหินเรียบ ด้านล่างเป็นบริเวณที่ปรากฏภาพเขียนสีโบราณ เมื่อยืนดูอยู่ด้านบนจะเห็นทิวทัศน์ตามริมแม่น้ำโขงสุดสายตา เป็นทิวทัศน์ของป่าเขาและลำน้ำสวยงามมาก
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ชมประวัติศาสตร์ - ดูดาว - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

รอยพระพุทธบาท ณ บ้านท่าล้ง
เป็นร่องฝ่าเท้าประหลาดขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายรอยฝ่าเท้าด้านขวา ของมนุษย์ ซึ่งปรากฏอยู่บนลานหินทรายในบริเวณวัดท่าล้ง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ประมาณ 7 กิโลเมตร รอยฝ่าเท้ามีขนาด97 เซนติเมตร กว้าง 38 เซนติเมตร ลึก 2.3เซนติเมตร ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนี้ได้มีการพบเห็นรอยเท้านี้ก่อนมีการสร้างวัด และก่อตั้งหมู่บ้านมานานกว่า 400 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานของของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศิลปากรในการตรวจสอบประวัติความเป็นมา
กิจกรรม - ชมวัฒนธรรมประเพณี - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ล่องแพ/ล่องเรือ - ชมทิวทัศน์ - ชมประวัติศาสตร์

เสาเฉลียงคู่
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ สายลมและแสงแดดมีลักษณะเป็นแท่งหินตั้งขึ้น มีส่วนบนเป็นแผ่นหินวางอยู่โดยไม่ติดกัน มองดูคล้ายดอกเห็ด อุทยานแห่งชาติมีเสาเฉลียงให้ชม 2 จุด จุดที่ชมได้ง่ายอยู่ก่อนถึงผาแต้ม 1 กิโลเมตร กับเสาเฉลียงที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือไปทางบ้านผาชันอีกราว 70 กิโลเมตร
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - แค็มป์ปิ้ง - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ภูกระบอ
เป็นภูผาหินทราย ที่มีเสาเฉลียงเป็นจำนวนมาก ตั้งเรียงรายกระจายทั่วพื้นที่ดูลักษณะคล้ายสวนหิน
กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ถ้ำปาฏิหาริย์
โดยปกติภูเขาหินทรายจะไม่ปรากฏถ้ำที่แบ่งเป็นหลืบเป็นห้อง แต่ปรากฏว่าถ้ำปาฏิหาริย์ แบ่งเป็น หลืบเป็นห้องและมีความยาวมาก
กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ผาชนะได
เป็นป่าสนสองใบตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าผา เมื่อมองทะลุป่าสนสองใบจะเห็นภูเขาทะมึนสลับซับซ้อนของประเทศลาว เป็นฉากอยู่ข้างหลังตัดกับท้องฟ้าที่อยู่ด้านบนและลำน้ำโขงที่อยู่ด้านข้าง เป็นจุดพยากรณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น ของกรมอุตุนิยมวิทยา
อุทยานแห่งชาติผาแต้มจัดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไว้ 3 เส้นทางด้วยกัน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี คือ
- เส้นทางผาแต้ม – สร้อยสวรรค์
- เส้นทางทุ่งนาเมือง – ผาชะนะได
- เส้นทางถ้ำปาฏิหารย์ – ผาชะนะได
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ดูดาว - เดินป่าระยะไกล - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - แค็มป์ปิ้ง

น้ำตกสร้อยสวรรค์
จากแยกทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2112 อีกประมาณ 15 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก เกิดจากลำธาร 2 สาย คือ แซสร้อย และแซไผ่ ไหลตกลงมาบรรจบกันดูลักษณะคล้ายสายสร้อย บริเวณริมลำธารมีพลาญหินซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีดอกไม้หลากสีสันออกดอกงดงามเต็มลานหิน
กิจกรรม - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - เดินป่าระยะไกล - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกทุ่งนาเมือง และน้ำตกแสงจันทร์
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2112 ประมาณ 30 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปน้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือ เมื่อสายน้ำตกจากผาลงมาแล้ว จะไหลลับหายไปในซอกหิน ชาวบ้านเรียก น้ำตกลอดรู ส่วนน้ำตกแสงจันทร์มีทางเดินเท้าไปอีกไม่ไกลนัก สายน้ำตกลงมาจากช่องโพรงของเพิงผา บางคนเรียกว่า น้ำตกลงรู
กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

น้ำตกทุ่งนาเมือง และเภาวัลยักษ์
เถาวัลยักษ์ เป็นความเก่าแก่ของธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นนาน 400 ปี อยู่ติดกับทางลงชมน้ำตกทุ่งนาเมือง เป็นความมหัสจรรย์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวควรได้สัมพัส
กิจกรรม - ชมพรรณไม้ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - เที่ยวน้ำตก - แค็มป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน์

ทุ่งดอกไม้ป่า บริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์
ทุ่งดอกไม้ป่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจในธรรมชาติของพันธ์ดอกไม้ป่าพันธุ์ต่าง และเป็นดอกไม้ป่าที่สมเด็จฯพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานนาม ดอกไม้ป่าไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ดุสิตา สร้อยสุสวรรณา ทิพเกสร มณีเทวา สรัสจันทร พันธุ์ดอกไม้ป่านี้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ดอกไม้ป่าจะบานเต็มที่ ช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน ถึงปลายเดือน ธันวาคม ของทุกปี
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - เดินป่าระยะไกล - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - แค็มป์ปิ้ง

หาดวิจิตรา
หาดวิจิตตรา เป็นชายหาดที่ทอดยาวยื่นออกไปสู่กลางลำน้ำโขงเป็นหาดทรายสีดำ มีพื้นที่ที่สวยงามในยามเช้า และช่วงเวลาตะวันตกจะมองเห็นวิวเกาะ บวกกับแสงตะวันกระทบพื้นน้ำกลางลำน้ำโขง ในช่วงฤดูหนาว ถึงฤดูร้อนจะมีความสวยงามน่าชม พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้แก่บ้านหนองผือน้อย บ้านกุ่ม และบ้านตามุย สถานที่ตั้งห่างจากอุทยานแห่งชาติผ่แต้ม 4 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ เป็นเส้นทางริมโขง มองจากเส้นทางด้านล่างจะเห็นแนวหน้าผาจุดชมวิวผาแต้ม
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ล่องแพ/ล่องเรือ - กิจกรรมชายหาด - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ

หินโยกมหัศจรรย์
หินโยกมหัศจรรย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ชื่อในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นหินขนาดใหญ่หนักขนาด 50 ตัน และนักท่องเที่ยวสามารถโยกได้ด้วยมือเดียว สถานที่ตั้งห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ประมาณ 48 กิโลเมตร และห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม(หน่วย คันท่าเกวียน ) ในทางเดินเท้าประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ในเขตหมู่บ้านคันท่าเกวียน อำเภอนาโพธิ์กลาง ตำบลห้วยไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม - เดินป่าระยะไกล - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - ชมทิวทัศน์

เสาเฉลียงใหญ่
เสาเฉลียงใหญ่ สถานที่ตั้ง อยู่ที่บ้านผาชัน อำเภอโพธ์ไทร เส้นทางถนนหมายเลข 2112 สายโขงเจียม โขงเจียม - เขมราฐ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 50 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหินทรายขนาดใหญ่ มีความสูง 15 เมตร ตั้งวางทับกันที่เกิดจากการกัดกร่อนของ ลม น้ำ อากาศ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ชมประวัติศาสตร์ - ดูดาว - เดินป่าระยะไกล - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา - ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ - แค็มป์ปิ้ง

ล่องเรือดูสองฝั่งไทยลาว(แม่น้ำสองสี)
การล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำโขงและสำรวจธรรมชาติ ไทย - ลาวแบ่งเส้นทาง ดังนี้ บ้านกุ่ม - บ้านท่าล้ง 600 บาท บ้านกุ่ม - แม่น้ำสองสี 1,200 บาท บ้านกุ่ม - แก่งตะนะ 1,500 บาท ราคา ล่องรือเที่ยวละ 10 ท่าน เกิน 10 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 50 บาท
กิจกรรม - ล่องแพ/ล่องเรือ - ชมทิวทัศน์ - ล่องแก่ง

ตะวันลับขอบฟ้าก่อนใครในสยาม
อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นพื้นที่พยากรณ์พระอาทิตย์ขึ้น และเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกก่อนใคร จึงเป็นจุดท่องเที่ยวของดินแดนสุดเขตประเทศไทย เห็นตะวัยก่อนใครในสยาม นักท่องเที่ยวจึงเข้ามาชมความสวยงามทางธรรมชาติ
กิจกรรม - ชมประวัติศาสตร์ - ดูดาว - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - แค็มป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน์

แหล่งกำเนิดแม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจากบริเวณที่ราบสูงธิเบต แถบเทือกเขาตังกุลา (Tanggula) มณฑลชิงไห่ (Qinghai) ประเทศจีน ไหลผ่านมณฑลยูนานและออกจากประเทศจีนที่เมืองเชียงรุ้ง (Cheingrong) เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจีนกับประเทศพม่า เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาว รวมทั้งเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงตอน คือ ช่วงตอนบนกั้นพรมแดนระหว่างพื้นที่จังหวัดเชียงรายของประเทศไทยกับพื้นที่แขวงบ่อแก้วของประเทศลาว แล้วไหลเข้าประเทศลาวที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว กลับมาไหลออกจากประเทศลาวอีกที่เมืองสานะคาม กำแพงนครเวียงจันทน์ และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวในช่วงตอนล่าง ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างพื้นที่ 6 จังหวัดของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี กับพื้นที่ของประเทศลาวได้แก่ กำแพงนครเวียงจันทน์ แขวงบอลิคำไซ แขวงคำม่วน แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาสัก จากนั้นไหลเข้าไปในประเทศลาวอีกตอนหนึ่งที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก แล้วไหลออกจากประเทศลาวที่เมืองโขง แขวงจำปาสัก เข้าสู่ประเทศกัมพูชา ที่จังหวัด สตึงเตรง (Stung treng) ไหลออกจากประเทศกัมพูชาที่จังหวัดพนมเปญ (Phanom Phen) เข้าสู่ประเทศเวียดนามและแยกออกเป็นหลายสาย บริเวณที่เรียกว่า ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ มีความยาวตลอดสายรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,880 กิโลเมตร (จเร ศิลา 2537: รายงานการประชุม, สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อยู่ในประเทศจีน ประมาณ 2,130 กิโลเมตร
2. เป็นเส้นเขตแดนกั้นระหว่างจีน - พม่า ประมาณ 31 กิโลเมตร
3. เป็นเส้นเขตแดนกั้นระหว่างพม่า - ลาว ประมาณ 234 กิโลเมตร
4. เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างไทย - ลาว ประมาณ 955 กิโลเมตร
5. อยู่ในประเทศลาว ประมาณ 789 กิโลเมตร
6. อยู่ในประเทศกัมพูชา ประมาณ 490 กิโลเมตร
7. อยู่ในประเทศเวียดนาม ประมาณ 230 กิโลเมตร ปัจจุบันแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ตอนแรกอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร และตอนที่ 2 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่จังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 832 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 917 กิโลเมตร
ลักษณะที่สำคัญของแม่น้ำโขงนั้น ตลิ่งทั้งสองฝั่งจะมีความสูงชันมาก กระแสน้ำจะไหลออกเหนือลงใต้ตลอดทั้งปี ระดับน้ำในฤดูแล้งกับฤดูฝนจะมีความแตกต่างกันมากถึง 14 เมตร ความเร็วของกระแสน้ำขึ้นอยู่กับฤดูกาล ซึ่งโดยปกติจะมีความเร็วของกระแสน้ำ ตั้งแต่ 2 - 12 นอต สภาพในลำแม่น้ำโขงจะมีลักษณะเป็นเกาะ หรือดอน หรือสันทราย และแก่งหินโขดหินปรากฎอยู่ทั่วไป โดยทวีขนาดและเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งดอนเหล่านี้ในช่วงระดับน้ำลดลงจะเหลือเพียงทางน้ำเล็ก ๆ เป็นเส้นกั้นเขตแดน หรือบางแห่งระดับน้ำตื้นเขินมากจนกลายเป็นผืนดินติดต่อกันกับฝั่งไทย โดยไม่มีทางน้ำให้เห็นแต่อย่างใด
กิจกรรม - ล่องแพ/ล่องเรือ - ชมทิวทัศน์ - ชมวัฒนธรรมประเพณี

กลับขึ้นด้านบน

สถานที่ติดต่อการเดินทาง

สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ตู้ ปณ.5 ต.ห้วยไผ่ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ 0 4524 9780, 0 4524 6333 โทรสาร 0 4524 6333 อีเมล phataem3@hotmail.com

การเดินทาง
รถยนต์
จากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังอำเภอโขงเจียม ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปตามเส้นทางยุทธศาสตร์สายโขงเจียม-เขมราฐ อีก 15 กิโลเมตร เลี้ยวขวาต่อไปอีก 5 กิโลเมตร จะถึงภูผาขาม ท้องที่บ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม ซึ่งที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่ ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสิ้นสุดบนลานภูผาขาม

กลับขึ้นด้านบน

สิ่งอำนวยความสะดวก

กลับขึ้นด้านบน