กฎ กติกาค่ะ หน้านี้สำหรับส่งรูปที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สวยๆ ไม่อนุญาต ให้เผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม ภาพที่ล่อแหลม ถ้าทางทีมงานตรวจพบจะดำเนินการลบทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใดพบรูปภาพและข้อความไม่เหมาะสม กรุณาแจ้ง webmaster@teawthai.com
 
ผู้ส่งภาพ  
ชื่อภาพ  
ใส่รูป