สาระน่ารู้ท่องเที่ยว
  กิจกรรมล่องแก่ง
  เที่ยวทะเล
  ท่องเที่ยวป่าเขา
  ท่องเที่ยวน้ำตก
  ขับปลอดภัยไปภูเก็ต
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสปา
  รูปแบบการท่องเที่ยว
  พื้นฐานการปีนผา
  ท่องเที่ยวแบบ"โฮมสเตย์"
 
 

กิจกรรมล่องแก่ง

  1. ก่อนจะไปล่องแก่ง ควรจะเตรียมตัวในการเดินทางให้พร้อม เพื่อให้ได้รับความสนุกสนาน ความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. พื้นที่ที่จะเดินทางไปส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าต้นน้ำ ที่ธรรมชาติมีความเปราะบาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ เหล่านั้นให้ถูกต้องด้วย
  3. การล่องแก่งเป็นกิจกรรมประเภทท่องเที่ยวธรรมชาติกึ่งการผจญภัย จำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเลือกใช้บริการจากธุรกิจนำเที่ยว ที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และตรวจสอบรายการท่องเที่ยว ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ให้เรียบร้อย เช่น การประกันภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีการให้บริการ
  4. การเตรียมตัวท่องเที่ยวทางน้ำ ควรเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสม เช่น ควรเลือกใช้เสื้อผ้าที่แห้งง่าย รองเท้าแตะที่มีสายรัด เพราะต้องเตรียมพร้อมที่จะเปียกน้ำ และขึ้นไปเดินบนฝั่ง หากมีการเดินป่าในระยะทางไกลก็จำเป็นต้องนำรองเท้าผ้าใบไปอีกคู่หนึ่งด้วย ในช่วงฤดูหนาวควรมีเสื้อแจ็กเก็ตไว้ใส่กันหนาวช่วงที่ล่องแก่งด้วย
  5. เสื้อผ้า อุปกรณ์สำหรับแค้มปิ้ง และกล้องถ่ายภาพ และของใช้ต่างๆ ควรใส่ถุงพลาสติก หรือถุงกันเปียกให้เรียบร้อย การเตรียมสัมภาระต่างๆ ควรนำไปเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น เพราะพื้นที่ขนสัมภาระจำกัด
  6. ในการล่องแก่งควรศึกษาข้อปฏิบัติในการพายเรือ พยายามมีส่วนร่วมในการเดินทางเป็นอย่างดี ควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกัปตันและมัคคุเทศก์
  7. หากมีการรับประทานอาหารหรือประกอบอาหารในป่าควรเลือกอาหารที่สะดวกง่าย และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องกระป๋อง ภาชนะประเภทกล่องโฟม หรือขวดน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว เพื่อลดปัญหาเรื่องขยะและมลพิษ ทุกครั้งที่เก็บแคมป์ ควรดูแลความสะอาด และทำให้พื้นที่กลับสู่สภาพเดิมให้มากที่สุด

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ tt&t สำหรับข้อมูล