สาระน่ารู้ท่องเที่ยว
  กิจกรรมล่องแก่ง
  เที่ยวทะเล
  ท่องเที่ยวป่าเขา
  ท่องเที่ยวน้ำตก
  ขับปลอดภัยไปภูเก็ต
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสปา
  รูปแบบการท่องเที่ยว
  พื้นฐานการปีนผา
  ท่องเที่ยวแบบ"โฮมสเตย์"
 
 

ท่องเที่ยวป่าเขา

 1. สถานที่
  ต้องหาข้อมูลของสถานที่นั้นให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เพราะแต่ละสถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน
 2. การแต่งกาย
  ควรเป็นชุดที่ใส่สบาย คล่องตัว และใช้โทนสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น สีเขียวหรือสีน้ำตาล หมวกนับว่ามีประโยชน์มากในการเดินป่า หมวกที่เลือกใช้จะเป็นหมวกปีก หรือหมวกแก็ปก็ได้ เสื้อและกางเกง ควรใส่เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันแมลง หนาม และแสงแดด เนื้อผ้าควรเป็นชนิดที่ซับน้ำได้ดี เพื่อจะได้ดูดซับเหงื่อช่วยระบายความร้อน กางเกงควรเป็นกางเกงที่สวมสบาย เสื้อผ้าควรแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดเดินป่า 1 ชุด และชุดนอน 1 ชุด นอกจากนั้นควรมีเสื้อแจ็กเก็ตอีก 1 ตัว และถุงเท้า เพราะในเวลากลางคืนในป่าจะมีอากาศเย็น รองเท้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และควรเป็นรองเท้าเดินป่า หุ้มส้นที่แข็งแรงและสวมใส่พอดี
 3. อุปกรณ์เดินป่า
  เป้หลัง ควรเลือกชนิดที่เบา มีขนาดกะทัดรัดคล่องตัว เต็นท์ ถุงนอน เปลสนาม ไฟฉาย เสื้อกันฝน มีดพก กระติกน้ำ หม้อสนาม ชุดยาสามัญ เชือก สมุดบันทึก ถุงพลาสติก ฯลฯ เตรียมให้พร้อมสำหรับการเดินป่า
 4. การเดินป่า
  ก่อนออกเดินป่าควรสำรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ดื่มน้ำให้อิ่มและเติมกระติกน้ำให้เต็ม ศึกษาจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางตลอดจนเส้นทางในการเดินป่าให้เข้าใจ เพื่อความปลอดในระหว่างเดินทาง
       การเดินป่ามีหลักดังนี้
  • เดินอย่างออมกำลังไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเร่งรีบมากนัก
  • ฝึกสายตาให้คุ้นเคยกับสภาพป่า
  • ระหว่างที่เดินไม่ควรส่งเสียงดังจนเกินไป
  • พยายามเดินตามทางเดินเท้า
  • พยายามปกปิดทุกส่วนของร่างกายให้มิดชิด
  • เดินแถวเรียงเดี่ยว ควรทิ้งระยะห่างกันพอสมควร แต่ต้องอยู่ในสายตาของกลุ่มตลอด
  • เดินทางด้วยความเร็วสม่ำเสมอ และพักทุกๆ ชั่วโมง ครั้งละประมาณ 5-10 นาที
  • ไม่ควรแยกไปเดินคนเดียวไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน ต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ tt&t สำหรับข้อมูล