สาระน่ารู้ท่องเที่ยว
  กิจกรรมล่องแก่ง
  เที่ยวทะเล
  ท่องเที่ยวป่าเขา
  ท่องเที่ยวน้ำตก
  ขับปลอดภัยไปภูเก็ต
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสปา
  รูปแบบการท่องเที่ยว
  พื้นฐานการปีนผา
  ท่องเที่ยวแบบ"โฮมสเตย์"
 
 

ท่องเที่ยวน้ำตก

  1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำตกที่จะเดินทางไปเที่ยวในทุกๆ ด้าน เช่น สภาพของน้ำตก ที่ตั้งและพื้นที่ ว่าอยู่ในพื้นที่ประเภทไหน เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของจังหวัด นักท่องเที่ยวต้องทราบข้อมูลตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนถึงการเข้าถึงตัวน้ำตก บางแห่งรถยนต์เข้าถึง บางแห่งต้องเดินเท้าต่อ บางแห่งต้องเดินป่า และบางแห่งต้องล่องแก่งเข้าไป หรือจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่า
  2. วางแผนการเดินทางโดยนำข้อมูลมาจัดเรียง เช่นในบางพื้นที่อาจจะมีน้ำตกอยู่ใกล้เคียงกันหลายแห่ง บางพื้นที่อาจมีจุดสนใจใกล้เคียงอื่นๆ ด้วย จึงต้องจัดการเดินทางออกเป็นวันๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ เหล่านั้นให้ถูกต้องด้วย
  3. ติดต่อประสานงานล่วงหน้าเท่าที่จะทำได้เพื่อความแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นพาหนะ การจองตั๋วล่วงหน้า จองที่พักโดย เฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือหากเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าไปศึกษาธรรมชาติก่อนจึงจะเข้าไปในพื้นที่ได้ แต่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบางแห่งอาจอนุโลมให้เข้าไปเที่ยวชมได้ เช่น น้ำตกโตนงาช้าง และน้ำตกทีลอซู
  4. เตรียมพาหนะให้พร้อม หากเป็นรถที่ขับไปเองต้องตรวจสภาพเส้นทางในช่วงนั้น ตรวจความพร้อมของพาหนะให้สมบูรณ์ หากเป็นรถที่เช่าเหมาไปต้องบอกข้อมูลกับคนขับให้ทราบ เพื่อการเตรียมตัว
  5. รองเท้าที่เตรียมไป ควรให้เหมาะกับสภาพของน้ำตกที่จะเดินทางไป เช่น หากเป็นน้ำตกที่รถเข้าถึง ไม่ต้องเดินมาก ก็อาจเป็นรองเท้าแตะแบบรัดส้นธรรมดา แต่หากต้องเดินมากหน่อยในเส้นทางที่ค่อนข้างสมบุกสมบัน ควรใช้รองเท้าผ้าใบที่สวมสบายๆ พร้อมจะลุย และเปียกน้ำได้ เพราะบางต้องข้ามน้ำ หรือหากเป็นเส้นทางที่ต้องเดินป่าหลายกิโลเมตรก็ควรใช้รองเท้าสำหรับเดินป่า
  6. เตรียมอุปกรณ์เพื่อพักแรมในป่า รวมทั้งน้ำ และอาหารให้พร้อม ในกรณีที่ต้องพักค้างแรมกลางป่า
  7. เตรียมยากันแมลง ทาก และชุดสามัญประจำบ้าน
  8. เตรียมร่างกายให้แข็งแรง

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ tt&t สำหรับข้อมูล